Regulamin i polityka prywatności

 1. Regulamin strony (w tym polityka "cookies")
 2. Klauzula informacyjna RODO (przetwarzanie danych osobowych)
 3. Zasady komentowania

Regulamin strony

 1. one2tribe labs sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658346 (dalej „O2T”) jest administratorem strony internetowej pod adresem https://beyondgamification.com (dalej „Strona Internetowa”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej również „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Użytkowników (definicja poniżej) ze Strony Internetowej, a także regulacje w zakresie tzw. plików cookies.
 3. O2T świadczy na rzecz użytkowników usługi drogą elektroniczną związane z korzystaniem ze Strony Internetowej, w tym w zakresie: (1) udostępniania informacji, (2) zapoznania się oraz pobrania określonych dokumentów lub materiałów, (3) nawiązania komunikacji z O2T lub złożenie aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez O2T, (4) korzystania z wszelkich innych funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej („Usługa Strony Internetowej”).
 4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 5. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Strony Internetowej, zaś ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z Usługi Strony Internetowej, chyba że korzystanie z określonej Usługi Strony Internetowej ze swej istoty posiada charakter ciągły (wówczas umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania świadczenia Usługi Strony Internetowej lub wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze Stron).
 6. Świadczenie Usług Strony Internetowej następuje nieodpłatnie.
 7. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Usług Stron Internetowej drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 8. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 9. W związku z korzystaniem z Usług Strony Internetowej nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). O2T zwraca jednak uwagę, że świadczenie Usług Strony Internetowej może wiązać się z zagrożeniem po stronie Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika podczas korzystania z sieci Internet oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. W celu uniknięcia zagrożeń Użytkownik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączenia się do Internetu w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 10. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług Stron Strony Internetowej. Reklamacje powinny być składane na adres siedziby O2T. O2T dołoży wszelkich starań w celu rozpoznania reklamacji w terminie 30 dni od jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona w tym terminie, O2T poinformuje o tym zgłaszającego reklamację Użytkownika, podając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji O2T poinformuje niezwłocznie Użytkownika przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 11. Użytkownik posługując się Stroną Internetową korzysta z technologii pod nazwą Cookie. Plik Cookie jest informacją, którą serwer sieciowy O2T wysyła do komputera Użytkownika z chwilą uzyskania przez Użytkownika dostępu do Strony Internetowej. O2T korzysta bądź może korzystać z następujących plików Cookie: 1) dotyczące sesji – w celu przywoływania zapisanych w pamięci danych technicznych Użytkownika podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz przechodzenia na kolejne strony, a także w celu wykorzystania tych danych technicznych do ulepszania sposobu korzystania ze Strony Internetowej. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę Użytkownika i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony Internetowej; 2) plik logowania i wielokrotnego korzystania, który może być zainstalowany w komputerze Użytkownika przez O2T podczas logowania się na Stronie Internetowej (jeśli usługa logowania jest dostępna), w celu zapamiętania jego danych na ewentualne potrzeby logowania (jeśli znajdzie zastosowanie). Mogą one zostać wykorzystane jedynie dla wygody Użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. W celu przejrzenia oraz kontrolowania plików cookie należy dokonać zmiany ustawień w plikach cookie, zaś szczegółowe informacje można uzyskać poprzez odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje lub odwiedzenie strony www.aboutcookies.org albo www.whatarecookies.com bądź podobnej strony. Użytkownikom korzystającym ze standardowych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta. Ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika. W przypadku zablokowania przez Usługobiorcę plików Cookie, większość zawartości Strony Internetowej pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego Użytkownika mogą być niedostępne (jeśli taka usługa jest świadczona na Stronie Internetowej).  O2T nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików Cookie w komputerze Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej.
 12. O2T nie odpowiada za treść ani polityki prywatności zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, w tym stron internetowych do których odsyła Strona Internetowa.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie Internetowej. Treść Regulaminu może ulec zmianie (np. zmiany prawa, zmiany techniczne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem Strony Internetowej, nowe środki bezpieczeństwa). Użytkownik zobowiązany jest treścią Regulaminu w jego aktualnej wersji.

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest one2tribe labs sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec (dalej „O2T”),
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez O2T wyłącznie na zasadach, w celu oraz w okresie prowadzonej komunikacji i marketingu (zgody mogą być wycofane w każdym czasie), zaś przez okres dłuższy niż wynikający ze zgody wyłącznie w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, zaś przetwarzanie dotyczy wyłącznie wskazanych w zgodzie danych osobowych,
 4. Osoba, której dane pozostają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów określonych zgodą, tj. odpowiednio prowadzenia komunikacji, zapoznania się z ofertami i marketingu,
 6. Osoba, której dane pozostają przetwarzane, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO),
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, w tym automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały informacyjne, komunikacyjne, handlowe i marketingowe. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, a także dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach internetowych O2T, a w przypadku korzystania z usług - także rodzaju takiej usługi. Profilowanie może następować w sposób zautomatyzowany, w tym przy użyciu odpowiednich logarytmów. W razie pytań dotyczących profilowania prosimy o kontakt z O2T.

Zasady komentowania

 1. Celem mechanizmu komentarzy na tej Stronie Internetowej (beyondgamification.com) jest wymiana wiedzy pomiędzy czytelnikami a autorami artykułów na blogu.
 2. Komentarze są moderowane, to znaczy, iż zostaną usunięte przez Administratora Serwisu, w przypadku gdy naruszają punkt 8 Regulaminu Strony, a w szczególności:
 • naruszają prawo,
 • zawierają wulgaryzmy,
 • obrażają innych uczestników serwisu,
 • zawierają wypowiedzi rasistowskie, homofobiczne, poniżające i dyskryminujące inne osoby
 • zawierają treści nie dostosowane do serwisu dostępnego bez ograniczeń wiekowych
 1. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z usunięciem swojego komentarza, możliwe jest złożenie reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 10 Regulaminu Strony.

Niezależnie od regulaminu dziękujemy za pisanie komentarzy zgodnych z zasadami netykiety i zasadami współżycia społecznego. Piszmy na temat, dzielmy się wiedzą i szanujmy innych.